Stypendium

Nabór: Podkarpacki Program Stypendialny 2023/2024

Otwieramy nabór do Podkarpackiego Programu Stypendialnego na rok 2023/2024!

Podkarpacki Program Stypendialny organizowany przez Fundację Jagiellońską ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym Stypendystom zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych z dziedziny nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego oraz uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w naszym województwie i poza nim. 

Wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swojego potencjału intelektualnego oraz zainteresowań naukowych (i nie tylko), a także poznawaniem dziedzictwa regionu i kraju serdecznie zapraszamy do aplikowania do Programu.  

Udział w Stypendium (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty merytoryczne) jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Więcej szczegółów w zakładce: stypendia.

Stypendium

Nabór: Podkarpacki Program Stypendialny 2022/2023

Program stypendialny Fundacji Jagiellońskiej czeka na nowych stypendystów w 2022/2023 roku!

Program stypendialny ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym podopiecznym zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiamy dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest, aby zdolna młodzież była nie tylko wszechstronnie wykształcona, ale także zakorzeniona w dziedzictwie narodowym, a w przyszłości wykorzystywała swoje talenty dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej.

Dla młodzieży udział w programie (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty merytoryczne) jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Więcej szczegółów w zakładce: stypendia.