Warsztaty 2018

Warsztaty Zamkowe

Interdyscyplinarny obóz naukowo-kulturalny dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (także dla studentów) zainteresowanej geografią, historią, literaturą lub sztuką odbędzie się w dniach 9-15 lipca 2018 roku na Zamku w Łańcucie.

Uczestnicy codziennie biorą udział w warsztatach przedmiotowych (do wyboru zajęcia geograficzne, politologiczne, historyczne, literackie i teatralne), zwiedzaniu ekspozycji muzealnych (niedostępnych dla turystów), spotkaniach i dyskusjach z ludźmi kultury oraz koncertach muzyki klasycznej i wieczorach filmowych. Zajęcia w zależności od wybranych dziedzin odbywają się w godzinach 9.15 – 15.15 lub 10.30 – 16.45, natomiast koncerty i wieczory filmowe (fakultatywne dla osób dojeżdżających) są w godzinach 19.00 – 21.00. Warsztaty będą prowadzone przez absolwentów olimpiad międzynarodowych oraz doktorantów.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. W razie problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt: aruszel@jagiellonska.org Termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 24 czerwca. Następnie zakwalifikowani uczestnicy otrzymają informacje organizacyjne oraz materiały do zajęć drogą elektroniczną na adresy podane w formularzu.

Udział w obozie jest bezpłatny. Uczestnikom z odległych miejscowości zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.

Organizator

Mecenat

Partnerzy