Stypendia

Program stypendialny Fundacji Jagiellońskiej ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym podopiecznym zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiamy dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest, aby zdolna młodzież była nie tylko wszechstronnie wykształcona, ale także zakorzeniona w dziedzictwie narodowym, a w przyszłości wykorzystywała swoje talenty dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej.

Program stypendium w 2018 roku obejmuje:
– wakacyjny, tygodniowy obóz interdyscyplinarny na Zamku w Łańcucie
– prenumeratę czasopism popularnonaukowych
– bilety na wydarzenia kulturalne (koncerty, festiwale)
– 3 weekendowe warsztaty połączone ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych Podkarpacia
– wsparcie w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych (w 2017/2018 dot. geografii, historii oraz wosu).

Nabór do programu na 2018 rok odbywa się w następujący sposób:
– uczniowie, dla których wiodącym przedmiotem są geografia, historia lub wos zgłaszają się do koła olimpijskiego. Przyjęcie do koła jest tożsame z przyjęciem do całorocznego programu.
– uczniowie, dla których wiodącym przedmiotem jest inny przedmiot humanistyczny lub przedmiot ścisły zgłaszają się poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej w zakładce Warsztaty Zamkowe, która będzie dostępna końcem maja 2018.