Stypendia

Otwieramy nabór do Podkarpackiego Programu Stypendialnego na rok 2023/2024!

 

Podkarpacki Program Stypendialny prowadzony od lat przez Fundację Jagiellońską ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym Stypendystom zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych z dziedziny nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego oraz uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w naszym województwie i poza nim. 

Celem Programu jest rozwijanie potencjału intelektualnego, zainteresowań naukowych oraz zaangażowania społecznego, przy jednoczesnym zakorzenianiu Stypendystów w dziedzictwie kulturowym, historycznym i duchowym regionu i kraju. 

 

Program w 2023/2024 roku obejmuje:

 • 4 weekendowe warsztaty połączone ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych Podkarpacia, 
 • 2 jednodniowe zjazdy w Rzeszowie, 
 • zajęcia przedmiotowe prowadzone przez młodą kadrę – laureatów i finalistów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, 
 • wsparcie w przygotowaniu do wybranych olimpiad i konkursów przedmiotowych,
 • prenumeraty czasopism popularnonaukowych,
 • uczestnictwo w wykładach naukowych i spotkaniach z ekspertami z różnych dziedzin,
 • możliwość zaangażowania w projekty społeczne.

Udział w Programie (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty merytoryczne) jest całkowicie bezpłatny dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2023.

Warsztaty przedmiotowe prowadzą:

 • laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 
 • laureaci Olimpiady Historycznej,
 • laureat Olimpiady Matematycznej oraz złotego medalu Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • laureat srebrnych medali Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej oraz Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • laureat Olimpiady Chemicznej,
 • finalistka Olimpiady Astronomicznej,
 • laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • laureaci Olimpiady Geograficznej oraz kapitan polskiej reprezentacji na Geograficznych Mistrzostwach Świata,
 • finalistki Olimpiady Języka Łacińskiego. 

 

Nabór do Podkarpackiego Programu Stypendialnego trwa do 22 maja 2023 r. W tym terminie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki naboru zostaną przesłane drogą mailową do 01 czerwca 2023 r.