Kwesta Jagiellońska 2019

Warsztaty Letnie oraz śródroczne warsztaty weekendowe odbywające się w różnych miastach województwa podkarpackiego to dla nas również okazja do aktywizacji społecznej naszych stypendystów. Co roku organizujemy Kwestę Jagiellońską, która pozwala nam na organizację wielu atrakcji naukowych dla naszych Stypendystów. Już 29 września podopiecznych będzie można spotkać na ulicach podkarpackich miast.

Będziemy kwestować i zbierać datki na bieżącą działalność fundacji. Młodą, zdolną podkarpacką młodzież spotkacie w:

  • Rzeszowie (m.in. ul. 3 Maja)
  • Jarosławiu (okolice Rynku)
  • Mielcu
  • Krośnie
  • Zagórzu.

Zebrane tego dnia pieniądze pozwolą nam na ufundowanie rocznego programu stypendialnego oraz pomocy naukowych dla naszych Stypendystów.

Masz pytania?
Skontaktuj się z koordynatorem akcji:
Michał Szewczyk
tel. kom. 604 732 314

Nie będziesz mieć możliwości pomóc nam podczas Kwesty? Wspomóż działalność Fundacji przelewem!

Nr konta: WBK 36 1090 2750 0000 0001 3358 2000
W tytule: „darowizna na cele statutowe”