fundacja, kwesta

Kwesta Jagiellońska po raz 3 na ulicach podkarpackich miast

Już po raz trzeci zaktywizujemy naszych stypendystów i zorganizujemy razem z nimi Kwestę Jagiellońską. Spotkacie nas na ulicach podkarpackich miast i miasteczek już 29 września br. Zebrane środki pozwolą nam na ufundowanie stypendiów – uczestnictwa w Warsztatach Letnich oraz weekendowych śródrocznych wyjazdach dla wybitnej młodzieży z województwa podkarpackiego.

Więcej informacji o kweście znajdziesz >>TUTAJ<<.

Nie będziesz mieć możliwości pomóc nam podczas Kwesty? Wspomóż działalność Fundacji przelewem!

Nr konta: WBK 36 1090 2750 0000 0001 3358 2000
W tytule: „darowizna na cele statutowe”