RODM w Rzeszowie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie ogłasza nabór pracowników, stażystów i praktykantów. Zatrudnienie jest możliwe w wymiarze min. połowy etatu i max. pełnego etatu. Zgłoszenia w formie CV* należy przesyłać na adres fundacja@jagiellonska.org

* CV powinno uwzględniać m.in. oprócz miejsca zamieszkania również miejsce pochodzenia, szkołę średnią, stypendia naukowe i wymiany zagraniczne, określenie poziomu znajomości języków, prawo jazdy, udział w kołach naukowych lub organizacjach studenckich, działalność społeczną np. w organizacjach harcerskich, religijnych i pozarządowych.

Wymogi dla kandydatów na pracowników:

Warunkiem formalnym jest co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (m.in. debaty, konferencje, szkolenia).

Spełnienie przynajmniej części poniższych kryteriów:

 • wykształcenie ekonomiczne, administracyjno-prawne lub w zakresie stosunków międzynarodowych,
 • doświadczenie w realizacji działań komunikacyjnych i promocyjnych m.in. prowadzenie profili instytucjonalnych na portalach społecznościowych, redagowanie stron internetowych, współpraca z mediami, obsługa stoisk i punktów informacyjnych,
 • znajomość języków obcych,
 • dobra znajomość programu Excel, narzędzi Google Drive, Corel Draw.

Oferujemy wynagrodzenie, które w zależności od doświadczenia i zakresu obowiązków wynosi od 3,0 do 5,5 tys. brutto.

W ramach praktyk lub stażu oferujemy:

 • możliwość poznania pracy w organizacji pozarządowej,
 • zdobycie doświadczenia w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym,
 • możliwość odbycia bezpłatnych praktyk,
 • możliwość odbycia płatnego stażu zarówno z Urzędu Pracy, uczelnianego projektu stażowego jak i środków Fundacji Jagiellońskiej,
 • elastyczny czas pracy dostosowany do możliwości praktykantów/stażystów,
 • dodatkowe ułatwienia dla pochodzących z Podkarpacia, a studiujących poza regionem.

Osoby, które będą z nami współpracować będą odpowiedzialne za:

 • wsparcie organizacyjne wydarzeń, które będą odbywały się na terenie całego Podkarpacia,
 • obsługę księgową oraz organizowanie pracy biura,
 • promocję wydarzeń organizowanych przez RODM Rzeszów (obsługa social media, tworzenie tekstów marketingowych itp.),
 • podstawowe prace administracyjne i biurowe (przygotowywanie i archiwizacja dokumentów, przegląd dokumentów pod kątem ich kompletności i dokładności).

Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021.